Personvernerklæring

Gjelder fra 23. juni 2022

Somamed AS (“oss”, “vi” eller “vår”) har ansvar for websiden https://www.somamed.no (“tjenesten”).

Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan vi innsamler,  bruker og videreformidler personlige opplysninger i forbindelse med bruk av vår tjeneste, og de valgene du har i forbindelse med disse opplysningene.

Vi bruker kun opplysningene for å drive og forbedre vår tjeneste. Ved å bruke vår tjeneste godtar du vår innsamling og bruk av informasjon i tråd med våre regler.

Definisjoner

Tjeneste

Tjenesten er webstedet https://www.somamed.no som drives av Somamed AS.

Personlige opplysninger

Personlige opplysninger er opplysninger om et levende menneske som kan identifiseres ut fra disse opplysninger.

Informasjon om bruk av vår tjeneste

Vi registrerer ikke automatisk opplysninger om bruken av vår tjeneste.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre nettsider og tjenester. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler her.

Ansvarlig for opplysningene

Den ansvarlige for opplysningene vil si den juridiske personen/organisasjonen som bestemmer formålet med innsamlingen av opplysninger og hvordan opplysningene behandles. Den ansvarlige person i Somamed AS for behandling av dine personlige opplysninger er Sondre Farestveit – mail: post@somamed.com

Behandlere av opplysningene (eller tjenestetilbydere)

Andre behandlere av opplysningene (eller tjenestetilbyder) vil si enhver juridisk person/organisasjon som behandler opplysningene på vegne av Ansvarlig for opplysningene. Vi kan bruke andre tjenestetilbydere for å behandle opplysningene mer effektivt.

Bruker

Bruker vil si ethvert levende menneske som bruker vår tjeneste og er utgangspunktet for personlige opplysninger.

Hvilke typer opplysninger samles inn?

Personlige opplysninger

Når du bruker vår tjeneste, kan vi be deg opplyse visse personlig identifiserbare opplysninger som kan brukes for å kontakte eller identifisere deg (“Personlige opplysniger”). Personlig identifiserbar informasjon kan bestå av blant annet følgende:

 • Mailadresse
 • For- og etternavn
 • Telefonnummer
 • Gateadresse og -nummer, postnummer og -sted.
Bruk av opplysninger

Somamed AS bruker de innsamlede opplysninger for ulike formål:

 • For å opprettholde og vedlikeholde vår tjeneste.
 • For å muliggjøre at du kan delta i interaktive tilbud når du velger å gjøre dette.
 • For å oppdage, unngå og ta tak i tekniske spørsmål
Den juridiske bakgrunnen for behandling av personlige opplysninger ifølge General Data Protection Regulation (GDPR)

Som innbygger i EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet = EU + EFTA) er det EU-regulativet GDPR som danner det juridiske grunnlaget for personvernet. I Norge er regulativet vedtatt som Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), siste endring vedtatt 20. desember 2018.

Denne loven er rammen for hvordan Somamed AS på lovlig vis kan innsamle og bruke personlige opplysninger beskrevet i denne personvernerklæring ut ifra den sammenhengen opplysningene samles inn i.

Somamed AS kan behandle dine personlige opplysninger fordi:

 • Vi må utforme en kontrakt med deg
 • Du har gitt ditt samtykke til det
 • Behandlingen er i vår lovlige interesse og overskrider ikke dine rettigheter
 • For å kunne behandle ordrer og betalinger
 • For å leve opp til loven
Oppbevaring av opplysninger

Somamed AS vil bare oppbevare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi oppbevarer og bruker dine personlige opplysninger i den utstrekningen det er nødvendig for at vi kan oppfylde våre juridiske forpliktelser (for eksempel om vi må oppbevare dine opplysninger for å være i samsvar med relevante lover), løse tvistespørsmål og forfølge våre forpliktende avtaler.

Overføring av opplysninger

Dine opplysninger, også personlige opplysninger, kan bli overført til og vedlikeholdt på datamaskiner som befinner seg utenfor EØS.

Somamed AS vil gjøre alt som det er mulig å gjøre for å sikre at dine opplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne personvernerklæringen. Vi vil aldri overføre dine opplysninger til en organisasjon eller et land medmindre det er tilstrekkelige kontrollrutiner og sikkerhet for behandlingen av dine personlige og andre opplysninger.

Formidling av opplysninger for rettshåndhevelse

Under visse omstendigheter kan det stilles krav til Somamed AS om å avsløre dine personlige opplysninger etter pålegg fra offentlige myndigheter (for eksempel en rettsinstans eller et regjeringskontor).

Lovpålegg

Somamed AS kan formidle dine personlige opplysninger om vi i god tro mener det er nødvendig for:

 • Å følge en lovforpliktelse
 • Å beskytte og forsvare våre rettigheter eller eiendom
 • Å unngå eller undersøke mulig misbruk i forbindelse med tjenesten
 • Å beskytte sikkerheten for brukere av tjenesten eller offentligheten
 • Å beskytte mot juridisk ansvar
Ingen overføring av opplysninger for andre formål

Somamed AS vil under ingen omstendigheter overføre eller selge dine personlige opplysninger til noen andre, hverken for kommersielle eller andre formål.

Datasikkerhet

Sikring av dine personlige opplysninger er viktig for oss, men husk på at ingen formidling via internett eller ved elektronisk lagring er 100% sikker. Selv om vi anstrenger oss for å bruke anerkjente metoder for å beskytte dine personlige opplysninger, kan vi ikke garantere fullstendig sikkerhet.

Dine rettigheter under GDPR og Personopplysningsloven

Som innbygger I EØS-området har du visse rettigheter til beskyttelse av dine opplysninger. Somamed AS gjør hva vi kan for at du skal kunne korrigere, tilføye, fjerne eller begrense bruken av dine personlige opplysninger.

Ønsker du å vite hvilke personlige opplysninger vi sitter inne med om deg, eller om du ønsker å bli slettet fra våre systemer, er det bare å ta kontakt med oss på: post@somamed.com.

Tjenestetilbydere

Vi kan leie inn tredjeparts-selskaper og -personer (tjenestetilbydere) for å hjelpe oss med vår tjeneste, utføre service eller hjelpe oss med å analysere hvordan vår tjeneste brukes.

Disse tredjeparts-selskaper/-personer har bare tilgang til dine personlige opplysninger for å utføre disse tjenestene for oss. De er forpliktet til ikke å avsløre eller bruke opplysningene til andre formål.

Analyse

Vi kan bruke tredjeparts tjenestetilbydere for å følge med på og analysere bruken av vår tjeneste.

Google Analytics

Google Analytics er en web-analysetjeneste som Google tilbyr. Google bruker dataene som samles inn for å følge med på og rapportere trafikken til vår tjeneste. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke de innsamlede dataene for å personliggjøre annonser i sitt eget annonseringssystem.

Du har mulighet for å fjerne denne bruken ved å innstallere nettlesertillegget Google Analytics opt-out. Dette forhindrer Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js and dc.js) i å dele informasjon om besøksaktivitet med Google Analytics.

For å lese mer om Googles personvern-praksis kan du gå til websiden: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Betalinger

Vi tilbyr betaling for produkter i vår tjeneste. Til det formålet bruker vi tredjeparts-tjenester til behandling av betalinger.

Vi oppbevarer ikke og samler ikke inn dine betalingskort-detaljer. Den type informasjon sendes direkte til våre tredjeparts-betalingstjenester. Deres bruk av dine personlige opplysninger er underlagt deres personvernregler. Disse betalingstjenester følger standarder fastsatt av PCI-DSS som ledes av PCI Security Standards Council. Dette råd er et opprettet som et felles råd av betalingstjenester som VISA, MasterCard, American Express og Discover. Kravene fra PCI-DSS hjelper til en sikker behandling av betalingsinformasjon.

De betalingstjenester vi benytter er:

Stripe

Du kan lese om deres personvernregler på https://stripe.com/us/privacy

Vipps

Personvern-reglene til Vipps kan du lese på https://www.vipps.no/vilkar/

Personvern og barn

Vår tjeneste henvender seg ikke til personer under 18 år (“barn”).

Vi innsamler ikke med viten og vilje personlig identifiserbare opplysninger om personer under 18 år. Om du er forelder eller verge og finner ut at ditt barn har gitt oss personlige opplysninger, bes du vennligst kontakte oss. Om vi blir klar over at vi har innsamlet personlige opplysninger om barn uten foreldresamtykke, vil vi fjerne slik informasjon fra våre servere.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere vår personvernerklæring. Vi kommer da til å legge den endrede erklæringen inn på denne websiden med ny dato i toppen av siden.

Vi anbefaler at du regelmessig ser igjennom vår personvernerklæring for å oppdage eventuelle endringer. Endringer vil gjelde fra de er offentliggjort på denne websiden.

Kontakt oss

Har du spørsmål til vår personvernerklæring, er du velkommen til å kontakte oss på mail: post@somamed.com