Hva sier leger og psykologer?

Psykologers uttalelser om albumet «Instruksjon i tre avspenninger»

«Undertegnede har gjennom mange år anbefalt CD’en «Instruksjon i tre avspenninger» og dens forløpere til klienter, både mennesker med psykiske lidelser og grupper i arbeidslivet som fungerer i stressfylte stillinger. Rapportene har vært entydig positive, og jeg har aldri hørt om noen form for uheldige virkninger.

Gjennom ni års arbeid med hypnoseterapi og opplæring i selvhypnose er jeg blitt meget oppmerksom på hvor sensitive mennesker er i en tilstand av dybdeavspenning. «Instruksjon i tre avspenninger» er bygd opp med respekt for mottakers integritet, og legger ikke inn noen suggesjoner av kontroversiell art. Jeg mener at CD’en representerer det kanskje best utprøvde, det minst provoserende og det tryggeste som er på det meget store og useriøse markedet som finnes for denne kategori CD’er.

Det er mitt oppriktige håp at mange mennesker, og særlig mennesker med ulike fysiske og psykiske plager, skal få anledning til å lære dybdeavspenning ved hjelp av denne CD’en.»

Jon Lund Hansen

Psykolog

«I mitt arbeid som psykolog ser jeg flere positive sider ved CD’en «Instruksjon i tre avspenninger». Avspenningen er den beste jeg til nå har hørt. Den hjelper mine pasienter til å få kontakt med og bli bedre kjent med kroppen sin.

Avspenningen har den fordelen at du som lytter inngår en kontrakt med Peo om at følgende halvtime skal brukes til avspenning. Dette betyr for stressede personer at de kan være til stede uten for stor innsats. I tillegg får de en halv times «time-out» fra den stressende hverdagen.

Jeg ser det slik at avspenning og kontakt med kroppen er noe jeg kan bli enda flinkere til.»

Harald Kirsebom

Psykolog

Uttalelser fra allmennpraktiserende leger om CD’en «Instruksjon i tre avspenninger»:
 • Veldig fornøyd med avspennings-CD’en. Anbefalt den til mange pasienter.
 • Veldig bra. Hjulpet mot søvnproblemer. Mange hjertepasienter er plaget av stress.
 • Tusen takk for samarbeidet.
 • Synes å være økende interesse for metoden.
 • Synes dette kan være bra for helsen for mange.
 • Svært positivt. Pasienter får et hjelpemiddel å hjelpe seg selv med.
 • Svært mange mennesker trenger noe slikt. Få den vist på TV.
 • Svært god effekt i perioder med lavt stressnivå.
 • Svært god effekt.
 • Svært bra tilbud, motvirker medikalisering.
 • Sovnet alltid under de første to øvelsene.
 • Skulle ønske at jeg kunne bruke CD’en hver dag før lunsjpausen.
 • Nyttig tilskudd til alt annet vi driver med. Mine barn bruker CD’en ofte.
 • Nyttig hjelpemiddel.
 • Min kone har brukt CD’en i psykologigruppe på videregående skole.
 • Meget nyttig program.
 • Meget god CD, stor nytte av den til visse pasientgrupper
 • Meget bra, spiller den ofte, men sovner gjerne før CD’en er slutt.
 • Meget aktuell behandling i min praksis med mye psykiatriske pasienter.
 • Kjempefin CD!
 • Jeg har selv gått på «Yoga for gravide» – flott kurs!
 • Jeg har fått gode tilbakemeldinger.
 • Jeg bruker den selv med jevne mellomrom etter kurs hos dere i 93.
 • Hatt veldig glede av CD’en selv.
 • Har sans for dette. Svogeren ble begeistret.
 • Har ikke hørt CD’en. Er for anspent!
 • Har ikke hatt tid til å slappe av.
 • Godt å ha muligheten for å vise til at slik CD finnes.
 • Første gang jeg har opplevd å sovne under avspenning. Komb. tale/musikk er fin.
 • Fint supplement til andre metoder.
 • Fin avspennings-CD.
 • Et meget nyttig hjelpemiddel for pasienter med spenningsproblematikk (de er mange).
 • Et bra tilbud til en pasientgruppe som vi tidligere hadde begrenset tilbud til.
 • Et bra alternativ uten bivirkninger til stressede mennesker.
 • En pasient kjøpte CD’en og begynte deretter på kurs hos dere.
 • Dette er veldig positivt. Billig og effektiv behandling.
 • Dette er nyttig!
 • Det vrimler av hodepine, svimmelhet, sammenbitte tenner, angst, depresjon og nervøsitet
 • CD’en kan være en fin hjelp mot muskelspenninger og spenningshodepine
 • Bra tiltak.
 • Bra tiltak, men vanskelig å huske oppfølging i en travel hverdag.
 • Bra tiltak som jeg har personlig tro på.
 • Avspenning er et av de viktigste behandlingsalternativ for tinituspasienter
 • Adekvat supplement til litteratur, kurs, annen info etc