Hva kan jeg forvente?

Hva kan jeg forvente?

Realistiske forventninger

Vi vil gjerne sikre oss at du har realistiske forventninger til hva Rhino Horn kan hjelpe deg med. Her finner du noen forklaringer om hva Rhino Horn kan gjøre for deg som et medisinsk utstyr og som et hjelpemiddel i hverdagen.

Sykdommer og plager

Rhino Horn kan være relevant å bruke ved en lang rekke sykdommer og plager – som forebygging, behandling eller for å lindre ubehag. Rhino Horn er et medisinsk utstyr til hjelp ved følgende:

 • Pollen-allergi
 • Støv-allergi
 • Tett nese
 • Forkjølelse
 • Akutt bihulebetennelse
 • Kronisk bihulebetennelse
 • Behandling etter operasjoner i nesen eller nesehulen
 • Astma
 • Hyppig tilbakevendende mellomørebetennelse
 • Luftforurensning i de øvre luftveiene
 • Opphovnete slimhinner under svangerskap
 • Snorking
 • Cystisk fibrose
 • KOLS (Kronisk obstruktiv lunge-syndrom)
 • PCD (Primær ciliær dyskinese)
Lindring av ubehag

Lindring av symptomer og plager er nok den vanligste hjelpen man får av å bruke Rhino Horn. Er du forkjølet, har bihulebetennelse, pollen- eller støvallergi eller har tett nese av andre årsaker, vil du få avhjulpet sjenerende plager og ubehag ved å bruke Rhino Horn. Du blir ikke kurert for din allergi fordi du bruker Rhino Horn, men du vil helt sikkert få redusert en del plager av allergien.

Mange ØNH-avdelinger på sykehus i land som Danmark, Holland, Frankrike, Tsjekkia med flere spør oss jevnlig om å få tilsendt informasjonsbrosjyrer om Rhino Horn fordi de anbefaler sine pasienter å bruke det.

Astma er en sykdom der en av mekanismene er nedsatt evne til å frakte slim opp fra lungene. Det gjør det vanskeligere å puste. Bruken av Rhino Horn stimulerer flimmerhårenes evne til å svaie, den bevegelsen som får slim til å bevege seg opp fra og ut av lungene. Slimhinnene i nese, munn, svelg og lunger henger sammen som ett system slik at påvirkning av flimmerhårene i de øvre luftveiene også påvirker flimmerhårene i lungene.

Selv pasienter med alvorligere og sjeldnere sykdommer som cystisk fibrose, primær ciliær dyskinese (flimmerhårenes manglende evne til bevegelse) og KOLS (kronisk obrstruktiv lunge-syndrom) vil i mange tilfeller oppleve lindrende effekt av å bruke Rhino Horn. Vi har fått rapporter fra et sykehus i Bordeaux i Frankrike og et regionalt senter for cystisk fibrose i Midland i England om denne type virkninger av å bruke Rhino Horn.

Ved alle sykdommer og plager som ble nevnt i forrige seksjon, vil du mest sannsynlig oppleve en lindrende virkning ved å bruke Rhino Horn.

Behandling

En forkjølelse i full blomst eller tilnærmet full blomst vil være plagsom i kortere tid om du bruker Rhino Horn flere ganger om dagen.

Også bihulebetennelse kan behandles ved å bruke Rhino Horn. Du vil raskere bli kvitt plagene ved en bihulebetennelse om du skyller nesen hyppig med Rhino Horn. Etter noen dager med hyppig neseskylling med Rhino Horn kan du oppleve at infisert slim fra bihulene løsner og kan blåses ut. Da kommer du deg raskere fra bihulebetennelsen. ØNH-leger sier at bruken av Rhino Horn er et viktig bidrag ved behandling både av akutt og kronisk bihulebetennelse. Vi har fått tilbakemelding fra personer som forteller at tidligere stadig tilbakevendende bihulebetennelser har opphørt ved regelmessig bruk av Rhino Horn.

Forebygging

Regelmessig bruk av Rhino Horn kan forebygge forkjølelse og hindre at en begynnende forkjølelse utvikler seg til å slå ut i full blomst. En av de tidligere profilerte norske skiskyttere fortalte oss at han brukte Rhino Horn regelmessig hver dag gjennom hele vinteren for å unngå å bli forkjølet i konkurransesesongen.

På samme måte kan du forebygge bihulebetennelse så den ikke utvikler seg til en irriterende og besværlig situasjon om du bruker Rhino Horn regelmessig ved de første symptomene.

Vi har mottatt rapporter fra entusiastiske brukere som forteller oss at daglig bruk av Rhino Horn har stoppet en kronisk bihulebetennelse.

Også folk med allergi på støv og/eller pollen forteller at bruken av Rhino Horn i begynnelsen av den relevante pollensesongen kan forhindre mange av de ubehagelige symptomer som ellers ville oppstå.

Fri pust i nesen

Tett nese gir problemer med pusten. Bruken av Rhino Horn gjør det lettere å puste fritt gjennom nesen.

Visste du at pust gjennom nesen i stedet for i munnen øker ditt blods evne til å oppta oksygen? Pust gjennom nesen fører små mengder av NO (Nitrogen Monoksid) fra bihulene med ned til lungene. Vi ser normalt på NO som et stoff som er farlig for liv og helse, og det er det også. Men i små mengder øker det blodets (hemoglobin-cellenes) evne til oksygen-opptak betraktelig.

Velvære

Når vi ser på Rhino Horn som et medisinsk utstyr, fokuserer vi på de sykdommene og plagene der Rhino Horn kan være en hjelp. Den gode hjelpen som Rhino Horn kan gi på dette område, er selvfølgelig ytterst relevant.

Det er imidlertid også andre gunstige virkninger av Rhino Horn. Neseskylling er inspirert av en eldgammel yoga-teknikk fra den delen av yoga som kalles renselsesprosesser, Shatkarma (det betyr direkte oversatt de seks handlinger, seks typer av renselsesprosesser). En annen renselsesprosess er tannpussing, en gammel teknikk fra yoga som har blitt et vanlig hygiene-tiltak i vår kultur i løpet av de siste 100-150 årene.

Perspektivene ved de fleste yogateknikkene er todelte. Det ene er at de er gunstige i et fysisk perspektiv. Neseskylling med varmt saltvann har en lang rekke fysiske goder slik som vi ser med Rhino Horn som et medisinsk utstyr. Det andre perspektivet er at yogateknikkene også påvirker vår mentale tilstand av energi og klarhet. Neseskylling kalles Neti i yoga, og utstyret til neseskylling kalles en Neti-kanne. Neseskylling får området rundt nese og øyenbryn til å slappe av og gir en følelse av åpenhet og klar konsentrasjon. Man føler seg litt mer våken. Det å åpne for en friere pust påvirker hele ens mentale tilstand. Det er mange som bruker Rhino Horn som en del av det vanlige morgenstellet for å få en god start på dagen og føle seg mer våken og klar i hodet. Velvære er et ekstra gode i tillegg til de medisinske godene som Rhino Horn gir.

Rhino Horn – et medisinsk ustyr

I Norge følger reguleringen av medisinsk utstyr EUs bestemmelser ved at norske lover og forskrifter er tilpasset EUs direktiv. Direktivet som gjelder for medisinsk utstyr er Forordning (EU) 2017/745. Ifølge dette regulativets definisjoner (Article 2) er Rhino Horn et medisinsk utstyr fordi det er et apparat som har til hensikt å kunne brukes av mennesker for “forebygging”, “behandling” eller “lindring” av sykdom.

Rhino Horn må derfor være i overensstemmelse med alle kravene i dette regulativet for å kunne CE-merkes.

Rhino Horn Red and Blue

En grundig bruksanvisning følger med hvert Rhino Horn.
Se video om bruken av Rhino Horn og Rhino Horn Junior.

Rhino Horn Symbol

Rhino Horn produseres og distribueres av

Yogaprosess ASPostboks 2599 Solli
0203 Oslo
Tlf 905 15 558
post@somamed.com

Fremstilt av miljøvennlig, resirkulerbar PEHD (PolyEthylene High Density)
Fri for skadelige kjemikalier. Er undersøkt gjennom en REACH 168 test
Fri for kadmium – Fri for Bisphenol A (BPA) – Fri for ftalater