Boken

MEDITASJONEN INDRE STILLHET

På denne siden finner du informasjon om boken MEDITASJONEN INDRE STILLHET

Flipbook
Klikk på bildet og se ut utdrag av boken

Klikk på forsiden over og se ut utdrag av boken

Boken Meditasjonen Indre Stillhet

av Per Peo Olsen

Boken er en innføring i meditasjonens psykologi og filosofi. Hvordan ser meditasjonen på kroppen og sinnet, på tanker, følelser, humør og reaksjoner? Hva er forskjellen mellom avspenning og meditasjon? Hva er forskjellen mellom sinn og bevissthet? Hvordan nå tilstander av en ekte indre stillhet fylt av levende bevissthet? Er det mulig å finne frem til en autentisk indre kjerne av identitet bak om alle skiftende tilstander og humør? Kanskje blir man utfordret i sin egen forståelse. Vil man lære å praktisere Indre Stillhet, er det grundige beskrivelser av forøvelser til meditasjonen og av alle meditasjonens syv trinn. Med de innlagte QR-kodene føres man direkte til muntlig instruksjon i teknikkene. Det er lettere å praktisere med riktig pedagogisk instruksjon.

Rabatt: Alle som kjøper 10 bøker eller mer får 40% forhandler-rabatt

E-bok

Ønsker du å kjøpe boken som E-bok til kr 280, trykker du på linker her

Per Peo Olsen

Forfatteren

Per Peo Olsen har dyp kjennskap til tantrisk Yoga og meditasjon. Undervisning i dette har vært hans profesjonelle yrke siden 1973, og han har i årene 1993-2019 – sammen med sin kone, Parvati Farestveit – utdannet et stort antall Yoga– og meditasjonslærere i Norge. Han har utgitt åtte album (fem av dem dobbeltalbum) med instruksjon i Yoga, avspenning og meditasjon.

Alle meditasjoner sikter mot å gi utøveren en indre ro, mer energi og en forsterket opplevelsesevne. Mange meditasjoner stopper når kroppen og sinnet har blitt avspent og den første roen er oppnådd.

Meditasjonen Indre Stillhet tilbyr en vei videre mot stadig finere nivåer av konsentrasjon og indre stillhet. Hvordan utvikle den uanstrengte konsentrasjonen og møte tilstander av ekte indre stillhet bak hverdagens urolige sinn.

Introduksjon til boken
Meditasjonen Indre Stillhet

Begrepet meditasjon er ikke noe entydig begrep. I forskjellige kulturer har man til dels veldig forskjellige forståelser av hva det innebærer å meditere. Likevel brukes ordet meditasjon også om yogaens fordypelsespraksis.

Det følger en omfattende introduksjon til yogaens forståelse av meditasjon. De mer nyanserte begrepene man bruker i yoga om forskjellige deler av meditasjonsprosessen forklares grundig. Boken besvarer blant annet et spørsmål mange stiller seg: Hva er forskjellen på avspenning og meditasjon?

Bokens neste del forklarer viktige aspekter av meditasjonens psykologiske forståelse av sinnet. Hvordan forholder man seg til ytre og indre opplevelser og til forstyrrelser? For å komme i gang med meditasjon utfordres man til å undersøke: Kan man oppleve noe uten å fortelle seg selv om det? Hva er det som gjør en opplevelse bevisst?

Mange møter motstand mot meditasjon i form av rastløshet og indre uro. Indre Stillhet foreslår paradoksalt at man bruker det som hindrer meditasjonen til å meditere. Det krever en liten endring i innstilling for at det kan bli mulig.

Man møter også en annen stor utfordring: Kan man oppleve at det er automatiske tanker og følelser i sinnet, selvkjørende tanker, humør og følelser som man kan være vitne til uten å skulle bedømme, analysere eller forstå dem? Det høres for mange rart ut at man skal kunne oppleve sine tanker uten å forsøke å forstå dem eller ta stilling til dem. Kan man både romme reaksjoner og følelser og samtidig være et nøytralt vitne til dette? En risiko ved ureflektert meditasjonsforståelse er at man forventer at man blir kald og avsondret fra sitt indre liv. Det følger en modell for hvordan man kan lære og utvikle evnen til både å bli berørt og samtidig være et nøytralt vitne.

Hoveddelen av boken er en grundig analyse av Indre Stillhets syv trinn. Alle meditasjoner sikter mot å gi utøveren en indre ro, mer energi og en forsterket opplevelsesevne. Mange meditasjoner stopper når kroppen og sinnet har blitt avspent og den første roen er oppnådd. Meditasjonen Indre Stillhet tilbyr en vei videre mot stadig finere nivåer av konsentrasjon og indre stillhet. Hvordan utvikle den uanstrengte konsentrasjonen – enten til mental trening eller til et møte med dypere tilstander av ekte indre stillhet. Det er fine og delikate prosesser som forklares med tydelig veiledning om hvordan man går frem.

Et viktig aspekt ved boken er at den ikke vil definere hva det vil si å komme frem til en autentisk opplevelse av ens innerste identitet. Hva er jeg? Hvordan opplever jeg mitt innerste vesens kjerne? I mange tradisjoner vil man gjerne karakterisere dette med begreper, men den esoteriske tantriske tradisjonen inspirerer til selv å gå på oppdagelse i meditasjonen og forny sin interesse for en ekte væren i denne opplevelsen.

I bokens del III er det forskjellige supplerende tillegg. Et viktig trekk ved Meditasjonen Indre Stillhet er at den utfordrer en til å se forskjell mellom sinn og bevissthet. Dette forklares blant annet i et av yogaens viktigste kildeskrifter, Yoga Sutra av Patanjali. Det er en oversikt over dette verket og sitater av utvalgte deler som belyser denne forskjellen.

Det følger også en oversikt over yogaens begreper om energi og en oversikt over yogaens kildeskrifter. Boken avsluttes med et pedagogisk forslag til innlæring av Indre Stillhet.

Introduksjon til boken

Del I – Hva menes med meditasjon?

1 Meditasjon i forskjellige kulturer

  1. Hva betyr ordet «meditasjon»?
  2. Meditasjon i antikkens filosofiske retninger
  3. Meditasjon i romersk-katolsk kristendom
  4. Meditasjon i Østkirken (gresk-ortodoks kristendom)
  5. Meditasjon i jødedommen og islam
  6. Meditasjon i indiske og østasiatiske religioner
  7. Zen-inspirasjon i kristne miljøer i Europa
  8. Meditasjon i Vesten i nyere tid

2 Meditasjon i Yoga-tradisjonen

  1. Mer nyanserte begreper om meditasjon
  2. Yoga som fysiske eller mentale teknikker
  3. Yoga som indirekte eller direkte teknikker
  4. De fire meditasjonsdelene av yoga
  5. Hva er forskjellen mellom avspenning og meditasjon?
  6. Pratyahara
  7. Tradisjonen

3 Kan alle mennesker ha glede av meditasjon?

  1. Kulturelle sperrer
  2. Personlige sperrer
Del II – Meditasjonen Indre Stillhet

4 Den grunnleggende ferdigheten i Indre Stillhet

  1. Kan jeg oppleve noe uten å fortelle meg selv om det?
  2. Oppdagelsen av spontan aktivitet i sinnet – en trinnvis prosess

5 Forberedende beskrivelse av Indre Stillhet

  1. Utgangspunkt og justeringer
  2. Meditasjonens karakter
  3. Indre Stillhet sammenlignet med andre meditasjoner
  4. Praktisering av Indre Stillhet på forskjellige tider av dagen
  5. Stillinger for Indre Stillhet
  6. Strukturen i Indre Stillhet
  7. Meditasjonen er et trekkspill
  8. Praktisering av deler av Indre Stillhet
  9. Varianter av Indre Stillhet

6 Forberedelser til meditasjon

  1. Å meditere er noe man velger
  2. Minimeditasjoner i hverdagen
  3. Forberedelser til praksis

7 Gjøre ingenting – Trinn «Null»

  1. Innstilling på meditasjon
  2. Gjøre ingenting
  3. Instruksjonstekst til trinn 0 fra spor 3 Meditasjon som mental trening
  4. Instruksjonstekst til trinn 0 fra spor 4 Meditasjonen Indre Stillhet

 Meditasjonens innledende fase – trinnene 1-2

8 Alle lydene – Trinn 1

  1. Hvordan lytte?
  2. Introduksjon til lydene som et forløp
  3. Helhetsopplevelsen av alle lydene
  4. Nyttige metaforer
  5. Meditasjonsprosessen i trinn 1
  6. Det finere meditative aspektet ved trinn 1
  7. Hva gjør man om det ikke er lyder å lytte til?
  8. Stimulere våkenheten
  9. Instruksjonstekst til trinn 1 fra spor 2 Meditasjon på forstyrrelser
  10. Instruksjonstekst til trinn 1 fra spor 3 Meditasjon som mental trening
  11. Instruksjonstekst til trinn 1 fra spor 4 Meditasjonen Indre Stillhet

9 Spontane «tanker» – Trinn 2

  1. Sinnet «tenker» selv
  2. Konsentrasjon på Pusten i nesen som innledning til trinn 2
  3. Vitneposisjonen
  4. Forslag til metaforer
  5. En strøm av fri aktivitet
  6. Instruksjonstekst til Strømmen
  7. Problemer i trinn 2
  8. Vitne og deltager
  9. Transformasjon eller flukt
  10. Transcendering av sinnet
  11. Aksept
  12. Meditasjon kontra dagdrømmer
  13. Meditasjon og søvn
  14. Meditasjonsutviklende mekanismer i trinn 2
  15. Perspektiver i trinn 2
  16. Instruksjonstekst til trinn 2 fra spor 3 Meditasjon som mental trening
  17. Instruksjonstekst til trinn 2 fra spor 4 Meditasjonen Indre Stillhet

 Meditasjonens midterste fase – trinnene 3-4

10 Konsentrasjon – Trinn 3

  1. Konsentrasjon i meditasjon og i hverdagen
  2. Konsentrasjonens grunnelementer: Velge, utvikle og avslutte
  3. Meditasjonen kan gå to veier
  4. Bruken av konsentrasjon som mental trening
  5. Forskjellige typer mental trening til bruk i trinn 3
  6. Meditativ konsentrasjon
  7. Instruksjonstekst til trinn 3 fra spor 3 Meditasjon som mental trening
  8. Instruksjonstekst til trinn 3 fra spor 4 Meditasjonen Indre Stillhet
  9. Kan trinn 3 brukes til problemløsning?
  10. Er meditasjon det samme som det å «bli borte» i noe?
  11. Perspektiver ved bruken av konsentrasjon

11 Sinnets rom – Trinn 4

  1. To tilnærmingsmåter
  2. Avbryte de spontane tankene og oppdage mellomrommene mellom tankene
  3. Sinnets rom
  4. Instruksjonstekst til trinn 4 fra spor 4 Meditasjonen Indre Stillhet

 Meditasjonens fineste fase – bak den indre stillheten – trinnene 5-6-7

12 Et rom av konsentrasjon – Trinn 5

  1. Tre elementer samtidig
  2. Pustens energi som en bevegelse i en trekant
  3. Et tomt rom i hodet
  4. Ingen tanker
  5. Instruksjonstekst til trinn 5 fra spor 4 Meditasjonen Indre Stillhet

13 Den indre stillheten innover og utover – Trinn 6

  1. Innoverrettet og utoverrettet bevissthet
  2. Fordypelsen er hverken ekstrovert eller introvert
  3. Instruksjonstekst til trinn 6 fra spor 4 Meditasjonen Indre Stillhet

14 Opplevelsen av «jeg» – Trinn 7

  1. «Jeg» – et sted å oppleve fra
  2. “Jeg»-opplevelsen defineres ikke i begreper
  3. Den fineste delen av meditasjon er mer hengivelse enn teknikk
  4. Transcendering av «jeg»-opplevelsen
  5. Instruksjonstekst til trinn 7 fra spor 4 Meditasjonen Indre Stillhet

15 Avslutning av Meditasjonen Indre Stillhet

  1. Beslutning om å avslutte
  2. Gradvis lukking av den meditative tilstanden
  3. Individuelle behov i avsluttingsprosessen
Del III – Forskjellige tillegg

16 Forskjellen mellom sinn og bevissthet

  1. Introduksjon til Patanjali og hans verk Yoga Sutra
  2. Oversikt over sutraene i de fire bøkene
  3. Fem oversettelser
  4. Sutraer som belyser forskjellen mellom sinn og bevissthet
  5. Patanjalis forståelse av bevissthet sammenlignet med tantrisk forståelse
  6. Kjell Madsen: Meditasjonens filosofi

17 Energibegreper i Yoga

  1. Maha Prana, Kundalini, Prana
  2. Fem del-pranaer
  3. Vayu
  4. Fem Upa-Pranaer
  5. Oppsummering

18 Yogaens kildeskrifter

19 Elementer av Indre Stillhet i andre deler av yoga

  1. Fysiske stillinger (Asana)
  2. Pusteøvelser (Pranayama)
  3. Andre meditasjoner

20 Instruksjonsteksten til spor 3 Meditasjon som mental trening

21. Instruksjonsteksten til spor 4 Meditasjonen Indre Stillhet

22 Pedagogisk forslag til innlæring av Meditasjonen Indre Stillhet

  1. Introduksjon
  2. Første fase av innlæringen
  3. De første trinnene av Indre Stillhet
  4. De mer avanserte trinnene av Indre Stillhet

 

23 Et norsk bidrag – Meditasjonens filosofi

24 QR-koder til album med instruksjon til meditasjon og avspenning

Om Per Peo Olsen

Takk til