Informasjon om Rhino Horn

Detaljer om Rhino Horn

 • Rhino Horn er medisinsk utstyr til neseskylling med saltvann.
 • Ansvarlig produsent av Rhino Horn er Somamed AS, Nesodden, Norge.
 • Produksjonen av Rhino Horn begynte i 1998.
 • Per Peo Olsen har designet Rhino Horn.
 • Rhino Horn er fremstilt av resirkulerbar PEHD (PolyEthylene High Density). Rhino Spoon er fremstilt av HIPS (High Impact PolyStyrene).
 • “Nesehorn” er et registrert varemerke i Norge, “Næsehorn” er et registrert varemerke i Danmark og “Rhino Horn” er et registrert varemerke i Norge, EU, Tyrkia, Israel, Thailand, USA, Canada, Russland, Hviterussland, Armenia, Kirgisistan og Kasakhstan.
 • “Rhino Horn Junior” er registrert som varemerke i Norge og EU.
 • Rhino Horn og Rhino Horn Junior er CE-merket ifølge Forordning (EU) 2017/745 som et medisinsk utstyr i risikoklasse I.
 • Rhino Horn produseres under standarden ISO 13485:2016, et kvalitetssertifikat for produksjon av medisinsk utstyr.
 • Rhino Horn, Rhino Horn Junior, Rhino Spoon og Rhino Spoon Junior har gjennomgått en REACH 168 test, en EU-definert test for å avdekke om det finnes noen av 168 farlige kjemikalier (SVHC – Substances of Very High Concern) som omfattes av REACH-systemet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Ingen av produktene i Rhino Horn-serien inneholder spor av noen av disse farlige kjemikaliene. De inneholder for eksempel ikke ftalater, kadmium eller bisfenol A.
 • Rhino Horn er registrert i Legemiddelverkets nasjonale norske register for medisinsk utstyr (Utstyrsregisteret) under betegnelsen Nasal Irrigation Applicator etter nomenklaturet GMDN category 9, group 41599.
 • Legemiddelverket har utstedt et Free Sales Certificate for Rhino Horn og Rhino Horn Junior slik at det fritt kan omsettes i hele EØS-området (EU + EFTA).
 • Somamed AS er registrert som produsent av Rhino Horn-serien i EUDAMED.
 • Rhino Horn-serien er registrert i EUDAMED under kategorien “Q030199 – NASOPHARYNGEAL DEVICES – OTHER”

En grundig bruksanvisning følger med hvert Rhino Horn.
Se video her på siden.

Rhino Horn Symbol

Handlekurv