Instruksjon i yoga • avspenning • meditasjon

Fysiske CD’er eller digitale lydfiler for nedlasting

 – for velvære i kropp og sinn –

Vi presenterer her muligheter for å praktisere yoga, avspenning og meditasjon med instruksjon fra erfarne lærere. Yogaprosess AS har utgitt fem enkelt-albumer med muntlig instruksjon – tre av dem er med fysisk yoga, pust og avspenning, en er med tre forskjellige avspenninger og en er med instruksjon i en grunnleggende meditasjon. I tillegg har Peo laget fem dobbelt-albumer med mer enn 10 timers instruksjon i forskjellige avspenningsteknikker.
Her er først en introduksjon til yoga, avspenning og meditasjon og deretter en presentasjon av de 10 albumene.

Yoga

Yoga er en flere tusen år gammel tradisjon med praktisk kunnskap om hvordan hele mennesket henger sammen. Mange forventer at yoga er meninger om livet, men det er mye mer konkrete øvelser for kropp, pust og fordypelse. Pusten – eller rettere pustøvelsene i yoga – er for eksempel en veldig direkte vei til sinnet og sinnets tilstand. Inspirasjon er ikke noe man får i gave om man er heldig. Det kan hentes frem helt naturlig ved hjelp av pusteøvelser. Yogateknikkene setter i gang naturlige prosesser som gir større velvære og livsappetitt – energi, ro og konsentrasjon. Man får en følelse av at alle deler av én henger sammen – fra topp til tå og fra innerst til ytterst. Dette er ikke noe man “tror” på eller er uenig i – det er noe som kan etterprøves ved at man selv gjør noen øvelser.
Vår tilnærming til yoga innebærer ikke noe hokus-pokus. Man får greie, direkte instruksjoner i hva man konkret gjør med seg selv. Vi presenterer en yoga som arbeider praktisk med både kropp, pust og konsentrasjon – både under utførelsen av øvelsene og mellom øvelsene.

En avspent tilstand

En dypt avspent tilstand er ikke bare å føle seg avslappet. Det er en helt annen tilstand enn man vanligvis kjenner – en tilstand på grensen mellom søvn og våkenhet. Det er i dette grenselandet sinnet er mest åpent og avspent; det er en tilstand som virker forfriskende på energien og på opplevelsesevnen. Stress er både fint og uunnværlig, men bare dersom avspenning også er med som motpol.

Meditasjon

All meditasjon begynner med avspenning. En dyp ro i sinnet etableres først gjennom et møte med det som skaper uro i sinnet, ikke gjennom forsøk på kontroll. Fra den avspente tilstanden er det mulig å utvikle en våken, uanstrengt konsentrasjon. Det videre perspektivet kan være trening av sinnets evner, eller det kan være en prosess mot større fordypelse inn mot en ekstraordinær stillhet i sinnet. Det er mentalhygiene som skjerper sansene og gir ro, klarhet og inspirasjon i hverdagen.

Presentasjon av våre albumer

Du kan lytte til et halvt minutt av hvert spor for å danne deg et førstehåndsinntrykk. Det følger et hefte / en plakat med bilder og forklaringer med både de fysiske cd’ene og de nedlastbare lydfilene. Det er angitt to priser for hhv digitale lydfiler og fysisk CD.

Relaxation Techniques Also in English

One double-album: Peo’s 10 Short Relaxation Exercises is also available in English. See at the bottom of this page and in the webshop.

Om streaming og nedlasting
Om streaming og nedlasting

Om du registrerer ditt kjøp i en konto i vår web-butikk, vil du alltid ha tilgang til streaming av lydfilene direkte fra denne kontoen uten å laste dem ned. Apple har som kjent en veldig lukket produktfilosofi, så derfor er det ikke mulig å laste ned lydfiler fra vår web-butikk direkte til iPhone eller iPad. Du må laste ned til en PC eller Mac og importere filene til iTunes. Du får da lydfilene på din iPhone / iPad ved å synkronisere med PC’en / Mac’en.

Samlet sett av 5 db-albumer
Hele serien Avspenning – en god pause med 20% rabatt

Serien Avspenning – en god pause består av fem dobbelt-albumer med mer enn 10 timers instruksjon i avspenning. Kjøper man dem samlet som et sett, tilbys 20 % rabatt sammenlignet med kjøp av alle fem enkeltvis.
Totalt er det på de ti albumene: 10 korte avspenninger på hver ca 12 minutter, 10 Yoga Nidra avspenninger på mellom 25 og 40 minutter, tre meditasjoner samt to variasjoner av Chakra-sang på de 10 albumene i serien. Her er det et stort tilbud av variasjoner i arbeidet med avspenning. Det er muligheter for å gå på oppdagelse i avspenningsteknikker og -tilstander – fra de enkleste varianter som både egner seg for nybegynnere og mer erfarne, til de mest avanserte praksis. I denne store serien har man grunnlag for et omfattende studie av avspenning, noe som sannsynligvis vil gå over flere år.

Peos 10 korte avspenninger

Det første dobbelt-albumet i serien Avspenning – en god pause inneholder 10 korte avspenninger på ca 12 minutter hver. De er variasjoner av to grunnleggende teknikker i avspenning og meditasjon: kroppsbevissthet og opplevelsen av den spontane pusten. Det er spennende nyanseringer av muligheter i en kort avspenning. Det trengs ikke mer tid enn en slik kort avspenning for at man kan få ny energi og klarhet i hverdagen.

Les mer om "Peos 10 korte avspenninger"
Yoga nidraAvspenning og yoga

Yoga er en rik tradisjon med mange ulike teknikker. Noen tradisjoner legger kun vekt på kroppsøvelser (asana), men yoga rommer så mye mer. Det er renselsesprosesser (for eksempel neseskylling med Rhino Horn / Nesehorn), pusteøvelser, energiøvelser, avspenning, konsentrasjon og meditasjon.

Avspenning er mentale teknikker for å finne frem til en dyp ro og våkenhet. Sinnet har en tendens til å henge seg opp i ytre sanseinntrykk og den indre kvernen av tanker. Det sperrer veien for den dype roen. Hvordan får man sinnet til å gi slipp og finne inn til den gode avspenningen? Mange forventer at det skjer gjennom kontroll, men det fungerer dårlig. I tantrisk yoga – som i disse avspenningene – velger man andre strategier for å fremkalle den avspente tilstanden. Man bruker blant annet konsentrasjon på kroppen og pusten, og man tar hensyn til at en uanstrengt konsentrasjon ikke er så enkel å få til. Man begynner derfor med å akseptere sinnets behov for å kjøre gjennom sine automatiske tanker, bilder, stemninger og følelser. Kan man oppleve dette fra et annet sted i seg selv, kan man erfare at forstyrrende tanker osv paradoksalt nok ikke blir hindringer for avspenningen, snarere hjelpemidler.

I avspenningene er det perioder av stillhet der man praktiserer de instruksjonene som allerede er gitt.

Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger

Dette andre dobbelt-albumet i serien Avspenning – en god pause inneholder fire enkle versjoner av avspenningsteknikken “Yoga Nidra”. De egner seg godt for nybegynnere i dybdeavspenning, men kan også fungere som variasjoner av Yoga Nidra for mer erfarne. Det er en grundig muntlig introduksjon til Yoga Nidra-teknikken og en god forklaring til bruken av “en beslutning”, et viktig element i Yoga Nidra. Vi synes alle at det er flott med aktivitet; da føler vi oss levende. Vi utsetter oss konstant for mengder av inntrykk fordi de stimulerer oss. Det er lett å glemme at vi har bruk for å balansere dette med ro og avkobling. I den tilstanden der det også er en levende bevissthet som stimulerer vår livsfølelse.

Les mer om "Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger"

Yoga nidra

Mellom søvn og våkenhet

Yoga Nidra er en meget effektiv avspenningsteknikk. Man følger den muntlige instruksjonen uten å anstrenge seg. På den måten kan man utforske forskjellige grader av bevissthet i grenselandet mellom søvn og våkenhet. Det er i denne tilstanden man får den dypeste avspenningen både av kroppen og av sinnet. En halvtimes Yoga Nidra er faktisk mer forfriskende enn en halv times søvn.

Yoga Nidra består av mange elementer i en bestemt struktur. Logikken i forløpet er at man kommer i kontakt med og avspenner stadig dypere lag av seg selv – fysisk og psykisk. Man gjør en bevissthetsreise rundt i kroppen, man fremkaller selv tilstander av tyngde, letthet og flere andre opplevelser i kroppen som naturlig er til stede i dypt avspente tilstander. I noen versjoner av Yoga Nidra kontakter man viktige områder i kroppen, chakraene, kroppsområder som er særlig følsomme for psykiske prosesser. Man fortsetter med å fremkalle indre opplevelser av natur og symboler og avslutter med en ekte identitetsfølelse. I Yoga Nidra inngår også muligheten for å bruke en beslutning som man selv velger. Den er et viktig livsperspektiv som man gjentar for seg selv og som man dermed minner sin underbevissthet om. Man arbeider i Yoga Nidra med psykologiske prosesser på en jordnær måte.

Hovedmålet med Yoga Nidra er avspenning, en tilstand av dyp hvile, men også en tilstand der man kan oppleve en klar våkenhet og utvikle kontakten med dypere deler av seg selv. I avspenningene er det perioder av stillhet der man selv praktiserer instruksjonene som allerede er gitt.

Peos tre dypere Yoga Nidra avspenninger

Dette tredje dobbelt-albumet i serien Avspenning – en god pause inneholder tre dypere versjoner av avspenningsteknikken “Yoga Nidra” med variasjoner i bevissthetsreisen rundt i kroppen, i chakra-konsentrasjonen og i utforskingen av sinnets billedskapende evne. Man bør være kjent med dybdeavspenning, for eksempel gjennom Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger, for å ha utbytte av de dypere Yoga Nidraer. I tillegg er det en avspenning, Stillhet og våkenhet, som stimulerer til økt våkenhet i dybdeavspenning.

.

Les mer om "Peos tre dypere Yoga Nidra avspenninger"

Kors Måne Føtter Øye Hanke kors

Indre bilder og symboler

Når vi er våkne, er sinnets dominerende aktivitet tanker, ofte som en indre monolog eller dialog. I tillegg opplever vi skift i humør, følelser og tilstander. Når vi er i mer avspente tilstander, skifter sinnets aktivitet over mot indre bilder og film. Det kjenner vi fra innsoving og fra drømmer. I Yoga Nidra tar vi sinnet inn i en så avspent tilstand at det for de fleste er lett å la instruksjonen fremkalle indre bilder eller leve seg inn i forestilte situasjoner og landskap. Vi har et dypt indre fellesskap med naturen; natur speiler dype deler av oss selv. Det er derfor vi oppsøker natur for avkobling. Forestilt natur minner oss på samme måte om ekte sider av vår identitet som menneske.

På samme måte kan opplevelsen av enkle velkjente symboler i en dypt avspent tilstand gi oss impulser til autentisk kontakt med oss selv – ikke via tanker og meninger, men mer direkte som speiling av grunnleggende strukturer i vår eksistens. Det ser vi ved at mange av de samme symbolene har vært kjent og brukt av mennesker i vidt forskjellige deler av verden. Her på siden er noen av dem avbildet.

I tillegg til de tre dypere Yoga Nidraene er det på dette dobbelt-albumet en annen type avspenning, Stillhet og våkenhet. Den består av få, enkle elementer som man i stor utstrekning praktiserer selv. Det er få instruksjoner underveis. Den kan gi viktige erfaringer om forholdet mellom avspenning og søvn.

Peos to avanserte Yoga Nidra avspenninger

Dette fjerde dobbelt-albumet i serien Avspenning – en god pause inneholder to avanserte versjoner av avspenningsteknikken Yoga Nidra. Her er det utvidet kontakt med chakraene via chakra-symboler og chakra-mantraer. Man bør være kjent med dybdeavspenning, for eksempel gjennom Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger, for å ha utbytte av de dypere Yoga Nidraene. I tillegg til to avanserte Yoga Nidraer er det instruksjon i to av yogaens grunnleggende meditasjoner, Kroppsbevissthet og Åndedrettsbevissthet, i lengre versjoner enn dem man møter på dobbelt-albumet Peos 10 korte avspenninger.

Les mer om "Peos to avanserte Yoga Nidra avspenninger"
ChakraeneChakraenes symboler og mantra

“Chakra” er yogatradisjonens originale bidrag til forståelse og utforsking av menneskets indre sammenhenger. Viktigst i arbeidet med chakraene er kontakt med dem ved å utvikle en følsomhet i chakra-områdene i kroppen. Teoretisk viten om chakraene er av begrenset verdi. Chakraene kan bli et ekstra sanseapparat for både ytre og indre påvirkninger. På dette dobbelt-albumet er chakraenes symboler og lyder tatt med. I den ene Yoga Nidraen, Krystallhulen, brukes symboler og bilder som åpner for en dypere, ikke-verbal kontakt med chakraene. I den andre Yoga Nidraen, Elementene, brukes lydbilder og vibrasjoner, mantra, sammen med konsentrasjon på chakraene.

I tillegg til de avanserte Yoga Nidraene er det instruksjon i to av yogaens grunnleggende meditasjoner, Kroppsbevissthet og Åndedrettsbevissthet. På albumet Peos 10 korte avspenninger ble disse teknikkene brukt som en gjennomgående praksis fordi de på en enkel måte kan fremkalle en fin, lett avspent tilstand. På dette dobbelt-albumet instrueres Kroppsbevissthet og Åndedrettsbevissthet hver i en halv times praksis som kan åpne for dypere tilstander i kroppen og sinnet. Åndedrettsbevissthet er sannsynligvis den mest utbredte meditasjonsteknikken i hele verden gjennom hele menneskets historie. Mange kulturer har sett det som inspirerende å få mer inngående kontakt med det helt fundamentale livsgrunnlaget: kroppen puster, det er liv i kroppen.

Peos dypeste Yoga Nidra avspenning og Chakra-sang

Dette femte dobbelt-albumet i serien Avspenning – en god pause inneholder en avansert versjon av Yoga Nidra og meditasjonen Chakra-sang. I Yoga Nidraen brukes mantraet OM til å vibrere ekstra liv i alle kroppsdelene under bevissthetsreisen rundt i kroppen. I chakra-konsentrasjonen brukes sang av toner og lyder som hjelp til kontakt med chakraene . Man bør være kjent med Yoga Nidra, for eksempel gjennom de øvrige dobbelt-albumene i serien, for å ha utbytte av denne Yoga Nidraen. I tillegg er det introduksjon til Chakra-sang og to versjoner av denne meditasjonen, en enkel og en lengre og mer variert.

Les mer om "Peos dypeste Yoga Nidra avspenning"
Peo spiller harmoniumOM-lyden og chakra-konsentrasjon

Nyasa er navnet på den teknikken Yoga Nidra har sitt utspring fra. Den går ut på å plassere lydklanger, mantraer, i forskjellige kroppsdeler. Yoga Nidraen her på albumet vender tilbake til denne teknikken i en form der OM-lyden får vibrere i hver kroppsdel på bevissthetens reise rundt i kroppen.

Et annet tema på dobbelt-albumet er chakra-konsentrasjon i den formen som kalles Chakrawarohan, Chakra-sang, med toner og lyder. Det er en effektiv metode for å utvikle en direkte følelse av kontakt med chakraene og chakra-områdene. I såkalt klassisk yoga (som i moderne språkbruk betyr yoga med et bredere perspektiv enn bare dynamisk fysisk yoga) inngår konsentrasjon på chakraene i mange former. Den enkleste formen er konsentrasjon på chakraenes kroppsområder i bestemte yogastillinger. I noen meditasjoner og i Yoga Nidra inngår konsentrasjon på chakraene som et element. Konsentrasjon på chakraene opp og ned gjennom kroppen kan være en egen meditasjon.

I Chakra-sang lar man chakra-konsentrasjonen få hjelp av lyder og toner som man synger mot et chakra eller et chakra-område i kroppen. Man bruker et harmonium, et slags håndorgel (se bildet) og lar tonen og vibrasjonen fra instrumentet, fra lyden man hører sunget og lyden man selv synger bære konsentrasjonen inn til chakraet.

Chakra-sang er en ferdighet som læres og utvikles. Ethvert håndverk krever øvelse før man mestrer det. Først når man mestrer det, kan man lage kunst med sitt håndverk. En helt avgjørende side ved Chakra-sang er at man gir seg hen til det man gjør. Kan man hengi seg til å synge, lytte og konsentrere, kan Chakra-sang resultere i en fin meditativ tilstand. Sinnet går ut av sitt vanlige tankespinn, blir rolig, fullt av energi og klart.

Instruksjon i tre avspenninger

Albumet inneholder instruksjoner i tre versjoner av avspenning (15 min, 20 min og 35 min) til bruk i forskjellige situasjoner. På to av avspenningene er det vakker musikk (kantele) sammen med instruksjonen, musikk basert på runesanger og nordiske folketoner. Sinikka Langeland spiller og synger.

Jevnlig bruk av avspenning i hverdagen gir en behagelig og nødvendig avkobling, og det har vist seg at det styrker immunforsvaret. Albumet kan også brukes som hjelp om man har innsovningsproblemer. Instruksjon ved Per Peo Olsen.

Les mer om "Instruksjon i tre avspenninger"
Hva er en avspent tilstand?

En avspent tilstand er noe vi vanligvis forbinder med at vi føler oss avslappet, for eksempel når vi avslappet er sammen med venner eller når vi slapper av i en god stol og holder på med noe som ikke er altfor krevende.

En dypt avspent tilstand er imidlertid noe annet. Det er ikke en vanlig våken tilstand og heller ikke søvn eller en drømmetilstand. Man er på grensen mellom søvn og våkenhet der sinnet er aller mest avspent og åpent. Tilstanden har den mest avstressende virkningen på kropp og sinn.

Hvordan bruke albumet?

De tre avspenningene på albumet skal gjøres uavhengig av hverandre – ikke etter hverandre. Er det nytt for deg å bli instruert i avspenning, skal du i begynnelsen – en uke eller to – bare bruke de to første avspenningene, «Pusten og tankene» og «Reisen». Du bør bli fortrolig med den avspente tilstanden før du begynner å bruke den tredje og lengre avspenningen, «Mellom søvn og våkenhet» som er en Yoga Nidra type avspenning.

Hva om man sovner under avspenningen?

Det er ganske vanlig at man sovner under deler av avspenningen – eller at man vipper inn og ut av en lett søvn og mister noen av instruksjonene. Det gjør ingenting og er et uttrykk for at man kommer inn i en dypere avspent tilstand. Sovner man i lengre partier av avspenningen, kan man til en viss grad unngå det ved å la en underarm stå opp i luften hvilende på albuen. Sovner man, faller armen og man blir oppmerksom på at man holder på å sovne.

I en dypt avspent tilstand kan man også av og til oppleve at man våkner enda mer – mens man er avspent. Man opplever en uvanlig klar våkenhet og samtidig en fin avspent tilstand.

Man skal ikke anstrenge seg

Instruksjonene har mange elementer og detaljer, men man skal ikke anstrenge seg for å følge dem. Noen ganger er det lett å følge med, mens det andre ganger er mer som det flyter forbi en. Det er ikke noe poeng at man forsøker å være «flink» og få alt med. Man følger bare det som er lett å følge. Resten lar man være. Mister man noen instruksjoner underveis, gjør det ikke noe. Man bare fortsetter når man hører instruksjonen igjen eller når instruksjonen igjen er lett å følge.

Hva om man blir forstyrret under avspenningen?

Man kan unngå en del forstyrrelser ved å forberede seg til avspenningen. Man kan for eksempel avtale med personene rundt seg at man ønsker å være for seg selv en stund. Man kan også slå av telefonen eller sette den på lydløs. Likevel kan det bli forstyrrelser. Om man innstiller seg på at det ikke gjør så mye, blir forstyrrelsen mindre forstyrrende. Enten avbryter man avspenningen helt, eller man setter avspilleren på pause og gjør seg rolig ferdig med forstyrrelsen, og så fortsetter man med avspenningen igjen.

Når og hvor kan man gjøre avspenning?

Man kan gjøre avspenning enten liggende eller sittende og eventuelt ha et pledd over seg. Den gunstigste stillingen er å ligge på ryggen på et passe fast og mykt underlag med benene litt fra hverandre og armene litt ut fra kroppen. Er dette ikke en behagelig stilling, går det også an å ligge på andre måter. Eller man kan sitte i en god stol. Det viktigste er at man er mest mulig i ro.

«Pusten og tankene» og «Reisen» kan – etter noen tid – praktiseres uten instruksjonene på albumet, for eksempel når man sitter på en buss eller et tog (men ikke når man kjører bil).

Instruktøren

PeoPer Peo Olsen

er født i København i 1948, yogalærer siden 1973, i Norge siden 1976. Sammen med sin kone, Parvati Farestveit, har han utdannet et stort antall yogalærere i Norge. Har designet Rhino Horn Nesehorn  som selges i store deler av Europa, i deler av Asia og Nord- og Sør-Amerika.

Yoga for kropp og sinn

Muntlig instruksjon i et enkelt yogaprogram som de fleste kan gjøre. Programmet på albumet omfatter: Kort avspenning, 11 kroppsøvelser, to pusteøvelser, enkel meditasjon og avsluttende avspenning. Det er bilder av øvelsene i heftet / plakaten som følger med.

Hele programmet varer ca 70 min, men man kan også gjøre kortere versjoner ved å hoppe over noen av delene. Instruksjon ved Per Peo Olsen og Kari Parvati Farestveit.

Les mer om "Yoga for kropp og sinn"
Hva er yoga?

Yoga er en flere tusen år gammel tradisjon med praktisk kunnskap om hvordan kroppen, pusten og sinnet påvirker hverandre. Yoga er konkrete øvelser man kan ha glede av å gjøre i hverdagen for å påvirke hele sin fysiske og psykiske tilstand på en positiv måte. Øvelsene åpner opp for helt naturlige livsprosesser som gir større balanse og velvære. Øvelsene myker opp og styrker kroppen, og pusten blir mer harmonisk. Men først og fremst styrker yoga følelsen av at alle deler av én henger sammen – fra topp til tå og fra ytterst til innerst. Yoga er unikt ved at man ikke trenger “tro” på det eller være enig i noe som helst. Man kan enkelt etterprøve hva yoga gjør med en ved å kaste seg ut i en praktisk gjennomprøving. Da kjenner man selv hva som skjer om kan vurdere om det er noe som kjennes godt for en.

Bruk hele programmet eller velg ut deler av det

Dette albumet inneholder instruksjon i et yogaprogram som kan brukes både av nybegynnere og øvede. Albumet er delt inn i nummererte spor slik at du kan velge deler av programmet når du ikke vil gjøre det hele. Du kan for eksempel gjøre den første avspenningen og deretter serien med kroppsøvelser. Eller du kan gjøre den innledende avspenningen og deretter gå til pusteøvelsene.

Gjør det du får til

Yoga er ikke konkurranseøvelser eller gymnastikk. Når du gjør yoga, behøver du ikke presse deg. Du går så langt du kan med hver enkelt øvelse. De virker fint, også selv om du ikke kan gå fullt så langt som instruksjonene sier. Det er viktigere at du ikke overdriver og skader deg. Har du spesielle problemer, må du ta hensyn til dem og tilpasse øvelsene til det du får til. Er det noen øvelser du ikke kan eller vil gjøre, så lar du dem bare passere – og så blir du med når du er klar igjen. Er du i tvil om hvordan en øvelse skal gjøres, kan du se et bilde av den på plakaten som følger med.

Etterhvert som du gjør yogaøvelser, vil kroppen bli smidigere. De øvelsene du til å begynne med kanskje syntes var vanskelige, blir lettere å gjøre. Det gjelder både de fysiske øvelsene og pusteøvelsene.

Yogautstyr

Underlaget du bruker til å gjøre yoga på, bør være noenlunde fast, men ikke altfor hardt. Du kan bruke en tynn bomullsmadrass, et tykt sammenfoldet pledd, en «sticky-mat» eller et liggeunderlag. Klærne du gjør yoga i, må være løstsittende eller myke så de ikke hemmer bevegelsene. Når du har spist et større måltid, bør du vente ca to timer før du gjør yoga. Det er fint å gjøre yoga i frisk luft, men du bør unngå trekk og kulde.

Hva med forstyrrelser?

Det er en fordel å gjøre yoga uten forstyrrelser. Du kan i forkant gjøre det som er mulig for å unngå forstyrrelser. Likevel kan det oppstå forstyrrelser. Innstiller du deg på forhånd på å akseptere en forstyrrelse, så forstyrrer den ikke så mye. Enten blir du virkelig avbrutt i yogaen fordi det er nødvendig, eller du kan fortsette programmet når forstyrrelsen er ferdig.

Varier programmets rytme

Når du er blitt kjent med programmet på albumet, kan du begynne å gjøre yoga uten instruksjon. Det gir deg større frihet til å tilpasse din yoga til forskjellige behov. Noen ganger foretrekker du sikkert å gjøre øvelsene lett og kort. Andre ganger vil du fordype deg mer, bruke mer tid på hver øvelse og kanskje arbeide grundigere med enkelte øvelser. Det er fint å veksle mellom å gjøre programmet etter instruksjonene på albumet og gjøre det på egen hånd.

Mer avansert yoga

Vil du gå videre med mer avansert yoga, kan du bruke vårt album Det klassiske yogaprogrammet. Vil du lære avspenning og meditasjon, kan du bruke våre albumer Instruksjon i tre avspenninger, Meditasjonen Indre Stillhet eller et av dobbelt-albumene i serien Avspenning – en god pause.

Instruktørene

PeoPer Peo Olsen

er født i København i 1948, yogalærer siden 1973, i Norge siden 1976. Sammen med sin kone, Parvati Farestveit, har han utdannet et stort antall yogalærere i Norge. Har designet Rhino Horn / Nesehorn som selges i store deler av Europa, i deler av Asia og Nord- og Sør-Amerika.

Parvati FarestveitParvati Kari Farestveit

Parvati er født i 1951 på Voss. Jobbet som fysioterapeut i Tyskland, Sveits og Norge før hun begynte som fulltids yogalærer i 1980. Parvati har opparbeidet en unik kompetanse i undervisning i Yoga for gravide og har videreutdannet andre yogalærere innen dette spesialfeltet. Parvati har sammen med yogalærer Leela G Hansen skrevet bok om yoga for gravide: «Frihet i fødselen – Yoga for deg og ditt ufødte barn».

Yoga for gravide

Bruker den vordende mor albumet Yoga for gravide, får hun større velvære i svangerskapet og god kontakt med barnet. Under fødselen får hun gode hjelpemidler fra yoga til å hente frem avspenning og energi. Hun får mer trygghet og kan i større grad gi seg hen til fødselens naturlige prosesser.

Albumet gir også en god gjenopptrening etter fødselen. Da er det behov for styrke og påfyll av energi. Instruksjon ved Kari Parvati Farestveit.

Les mer om "Yoga for gravide"
Yoga for gravide

Yoga øker velværet under svang­erskapet. Øvelsene myker opp, avspenner, avlaster og styrker kroppen. Men først og fremst styrker yoga følelsen av at man henger sammen som et helt menneske. Den gravide får bedre kontakt med kroppen og pusten og med det ufødte barnet. Hun oppdager at det ikke gjelder å ha kontroll over fødselen, men at hun kan samarbeide, følge prosessene og gi seg hen til fødselens egen rytme. Gravide som har fulgt Parvatis yogaopplegg for gravide, har ofte fått skryt av jord­mødrene for hvor flinke de er til å takle fødselen. Fødselen blir en mer positiv opplevelse.

Bruk hele programmet eller velg ut deler av det

Yogaprogrammet starter med en innledende avspenning hvor du faller til ro. Deretter følger en serie med kroppsøvelser, bekkenbunnsøvelser, pusteøvelser og til slutt en litt grundigere avspenning. Albumet er delt inn i nummererte spor, slik at du også kan velge deler av programmet. En dag vil du kanskje bare gjøre avspenning, pusteøvelser og bekkenbunnsøvelser. En annen dag gjør du innledende avspenning, kroppsøvelser og den grundigere avspenningen. Av og til vil du sikkert gjøre hele forløpet som er på en time og et kvarter. Du har muligheter til å variere slik at du får gjort noe.

Yogautstyr

Underlaget du bruker til å gjøre yoga på, bør være noenlunde fast, men selvfølgelig ikke altfor hardt. Du kan bruke en tynn bomullsmadrass, et tykt sammenfoldet pledd, en «sticky-mat» eller et liggeunderlag. Klærne du gjør yoga i, må være løstsittende eller myke så de ikke hemmer bevegelsene. Når du har spist et større måltid, bør du vente ca to timer før du gjør yoga. Det er fint å gjøre yoga i frisk luft, men du bør unngå trekk og kulde.

Gjør det du kan

Er det noe du ikke kan gjøre eller får til, så la det være. Du gjør uansett øvelsene så godt du kan. Du skal ikke presse kroppen, men samarbeide med den. Etterhvert som du gjør yogaøvelser, vil kroppen bli smidigere. De øvelsene du til å begynne med kanskje syntes var vanskelige, blir lettere å gjøre – både de fysiske øvelsene og pusteøvelsene. Er du i tvil om hvordan en øvelse skal gjøres, kan du se et bilde av øvelsen på plakaten som følger med.

Forstyrrelser

Det er en fordel at det er fred og ro omkring deg, mens du gjør yoga. Men er det ikke mulig, så gjør yoga likevel.

Liggestilling under avspenning

Til avspenning kan du enten ligge på ryggen eller på siden. Bruk gjerne puter til å støtte opp under kroppen og ha eventuelt et teppe over deg. Det viktigste er at du ligger godt. Du kan også gjøre avspenning sittende,  for eksempel når du reiser med buss eller tog, eller når du sitter og venter et sted.

Praktiser også uten instruksjon

Du blir etter hvert så kjent med programmet at du også kan gjøre det uten instruksjonene på albumet. Det kan være fint å variere rytmen i programmet, slik at du av og til gjør et forløp ganske lett og kort, mens du andre ganger gir deg bedre tid til hver øvelse og kanskje gjentar samme øvelse flere ganger. Det er fint å veksle mellom å gjøre programmet etter instruksjonene på albumet og gjøre det på egen hånd.

Parvati Kari Farestveit

Parvati FarestveitParvati er født i 1951 på Voss. Har jobbet som fysioterapeut i Tyskland, Sveits og Norge – blant annet med tradisjonelle fødselsforberedende kurs. Fra 1980 har hun jobbet fulltids som yogalærer.

Parvati har sammen med yogalærer Leela G. Hansen skrevet bok om yoga for gravide: «Frihet i fødselen – Yoga for deg og ditt ufødte barn» og har opparbeidet en unik kompetanse i yogaundervisning for gravide. Hennes kurs har i stor utstrekning blitt anbefalt av jordmødre, leger og annet helsepersonell på helsestasjoner og fødeavdelinger. Parvati har holdt seminarer og foredrag for helsepersonale om yoga for gravide og har videreutdannet andre yogalærere innen dette spesialfeltet. Har selv født to barn. Sammen med Per Peo Olsen driver hun Yogaprosess AS.

Meditasjonen Indre Stillhet

Albumet består av instruksjon i tre versjoner av meditasjonen Indre Stillhet av forskjellig varighet (15 min, 20 min og 30 min).

Indre Stillhet begynner med at man på en avspent måte møter inntrykkene fra omgivelsene og tankene. Derfra kan man utvikle og forfine den uanstrengte oppmerksomheten – til mental trening eller til fordypelse mot en ekte indre stillhet.

Indre Stillhet gir større innsikt i sinnet, avspenning i hverdagen, bedre konsentrasjon og evnen til å hvile i seg selv – også under stress. Instruksjon ved Per Peo Olsen.

Les mer om "Meditasjonen Indre Stillhet"
Om å bruke albumet

Man velger å gjøre én meditasjon om gangen, ikke flere etter hverandre. De tre meditasjonene er både et innlæringsforløp og variasjoner.

Det er en fordel å meditere regelmessig, men man vil ha utbytte av å bruke meditasjonen uansett. De to første utgavene av Indre Stillhet er det etter hvert enkelt å bruke uten instruksjon: på bussen, på toget eller i en liten pause i løpet av dagen på jobb eller hjemme.

Man kan til en viss grad selv sørge for at man ikke blir avbrutt i meditasjonen. Man slår av telefonen, avtaler med andre at man er opptatt osv. Blir man likevel forstyrret, kan man velge å sette albumet på pause, ta seg av forstyrrelsen og så fortsette igjen. Eller man kan velge å avbryte og meditere igjen en annen gang.

De fleste vil ha stor nytte av Indre Stillhet. Har man psykiske problemer som krever psykiatrisk behandling, er det imidlertid ikke sikkert at meditasjon er det riktige. Sørg i slike tilfeller for at bruken av albumet bare skjer etter samråd med lege eller psykolog.

Et langsiktig arbeid

Meditasjonen vil utvikle seg over lang tid. Man skal ikke forvente dramatisk nye tilstander eller sensasjonelle virkninger på hverdagen umiddelbart. Man blir over tid i stand til å fordype meditasjonstilstanden.

Om man på forhånd er opptatt av hva man skal oppnå med meditasjonen, gjør man det vanskeligere for seg selv. Det er mer fornuftig om man nullstiller seg og følger instruksjonene uten å skulle prestere eller få til noe spesielt.

Det er viktig at man ikke går for fort frem når man lærer å meditere. Det går nemlig an å gjøre feil, for eksempel lære seg å lukke av for sinnet og finne en snarvei, en fluktvei, til et stille, dødt rom. Eller man kan gjemme seg bort i et fantasirom. Skal man bruke meditasjon til personlig utvikling, er det viktig at man lærer å åpne opp i sinnet og ta imot all indre «støy», alle tankene og alle reaksjonene. Bare gjennom en slik åpenhet og et møte med sinnet, får man en sunn utvikling mot en indre stillhet som er levende og full av bevissthet. En tilstand av indre stillhet er ikke et dødt fravær, men et levende nærvær.

Nærvær i hverdagen

Den stimuleringen av bevisstheten som skjer i meditasjonen, vil også øke opplevelsen av nærvær i alle livets øvrige situasjoner. Meditasjon er en meget behagelig tilstand å være i, men tilstanden er ikke et mål i seg selv. Vi leter ikke etter en endestasjon der vi skal stå av. Livet er en prosess. Det er gjennom virkningene på hele vårt liv, på vår hverdag – alene og i samvær med andre – at meditasjon kan vise oss sin relevans.

Mål og perspektiver

Et moderne dynamisk menneske har bruk for å oppleve intense og kreative stresstilstander. Men overtar slike tilstander styringen, blir de nedbrytende. Også den avspente tilstanden må integreres som pusterom i hverdagen. Meditasjon er en tilstand av avspent våkenhet. Sinnet renses og blir din medspiller i stedet for din fiende.

Den avspente oppmerksomheten kan brukes til å utvikle evnen til uanstrengt konsentrasjon, større selvinnsikt og visualiseringsevne. Den kan øke læringsevnen, evnen til å ta beslutninger, tenke systematisk osv. Meditasjon kan altså være mental trening.

Endelig kan den uanstrengte konsentrasjonen brukes til å forfine sinnets tilstand frem mot ekstraordinær stillhet i sinnet. I en slik tilstand av indre stillhet blir den direkte kontakten med bevisstheten tydeligere enn den normalt er. Men man definerer ikke hva det er man skal oppleve i den dype meditative tilstanden. Man er åpen for en autentisk opplevelse.

Virkningene av meditasjon gir bidrag til hverdagen på flere måter. Man får en bedre balanse mellom stress og avspenning, blir tryggere på at avspenningen kan gjenopprettes når som helst, man får renset ut i inntrykkene, får lettere for å gjøre én ting om gangen og for å ta beslutninger som faktisk gjennomføres. Man får ikke minst en opplevelse av å henge sammen som et helt menneske som kan romme alle sider av seg selv, et helt menneske med en trygg kjerne og med god evne til å delta i livet sammen med andre mennesker. Det er jeg som lever mitt liv.

Kontrollere sinnet eller følge det?

Den tantriske yogatradisjonen rommer mange forskjellige typer meditasjon. Det er en praktisk viten om forskjellige døråpnere til dypere opplevelser av kropp, sinn, energi og bevissthet.

Meditasjonene er basert på kjennskap til sinnets måte å fungere på og til meditasjonsforløpets utvikling. Hvordan fremkaller vi en åpen og avspent  tilstand? Hvordan utvikler vi en uanstrengt konsentrasjon, hvordan utforsker vi dypere bevissthetstilstander? Hva er sinnet for noe? Hva er bevissthet for noe?

Indre Stillhet går lure bakveier til avspenning og sinnets åpning mot større fordypelse. Det er de vanlige inntrykkene i sinnet – sanseinntrykkene og den uavbrutte kvernen av tanker og følelser – som holder igjen for fordypelsen. I stedet for å kjempe med dem bruker Indre Stillhet hindringene som nøkler til avspenningen.

Det er en utbredt forestilling at meditasjon handler om å ha kontroll over sansene, tankestrømmen og følelsene. Vi vil heller se inngangen til meditasjon som et møte med sinnet, en transcendering av tanker og følelser, en mulighet for å være fylt av og samtidig vitne til tankene og følelsene.

Muligheter i det tredje trinnet – én bevisst tanke

Indre StillhetAntar Mouna på sanskrit – er en «psykologisk» meditasjon som bygger på kjennskap til sammenhenger mellom sanser, sinn og bevissthet. Indre Stillhet består av syv trinn i sin fullstendige form. Meditasjonens tredje trinn arbeider med konsentrasjon, å kunne velge bevisst hva sinnet holder på med, utvikle det uten forstyrrelser fra uvedkommende tanker og å kunne velge å avslutte det. Denne konsentrasjonspraksis foregår i den avspente tilstanden som er etablert av de to første trinnene.

I Meditasjon som mental trening brukes tre emner som konsentrasjon: et vilkårlig emne, gjenopplevelse av dagen bakover og en plan du vet du vil virkeliggjøre. Andre muligheter er:

  • å friske opp ting i hukommelsen
  • visualisere steder
  • lytte til indre musikk
  • gjenoppleve en tidligere periode i ens liv
  • definere en ramme for hva sinnet forholder seg til, men så overlate til sinnet spontant å ta frem det som det selv vil
  • gjennomleve med en positiv innstilling noe man står foran å gjøre
  • man kan – i meditasjonens blanding av innlevelse og vitneposisjon – konfrontere en følelse eller tilstand som man ellers har det vanskelig med.

På sporet Meditasjonen Indre Stillhet brukes det tredje trinnet til å forfine og fordype den fremkalte tilstanden av konsentrasjon. Derfor velges mer statiske emner som å visualisere et symbol, andre indre sanseopplevelser, kroppsbevissthet, åndedrettsbevissthet, chakrakonsentrasjon og lignende.

Instruktøren

PeoPer Peo Olsen

er født i København i 1948, yogalærer siden 1973, i Norge siden 1976. Sammen med sin kone, Parvati Farestveit, har han utdannet et stort antall yogalærere i Norge. Har designet Rhino Horn / Nesehorn som selges i store deler av Europa, i deler av Asia og Nord- og Sør-Amerika.

Det klassiske yogaprogrammet

Instruksjon i yogaens klassiske serie av fysiske øvelser (Hodestående, Skulderstående osv) med mulighet for meditativ fordypelse gjennom konsentrasjon på et chakra i hver stilling.

Programmet krever kjennskap til yoga fra før. Man må også ha en ganske myk og sterk kropp. Det er ikke for nybegynnere og ikke for folk med ryggproblemer.

De viktigste virkningene av programmet er fysisk velvære, energi og ro, klarhet og åpenhet. Det er det man også kaller glede. Instruksjon ved Per Peo Olsen og Kari Parvati Farestveit.

Les mer om "Det klassiske yogaprogrammet"
En perle av visdom

Klassisk fysisk yoga er noe mer enn bare fysisk aktivitet. Ro, konsentrasjon og fordypelse hører med. Man arbeider både med bevegelser og bevissthet. Det klassiske yogaprogrammet er en serie store stillinger, hovedsakelig statiske. Programmet krever kjennskap til yoga fra før. Det er ikke for nybegynnere og ikke for folk med ryggproblemer. I hver stilling er det bestemte kroppsområder, chalkraer, man kan konsentrere på.

Fysisk yoga og meditasjon

Yoga har til alle tider blitt presentert i mange forskjellige former, og det skjer også i dag. Vår kultur er tilbøyelig til å fokusere på et avgrenset fysisk aspekt av yoga, mens fysisk yoga opprinnelig hadde et klart meditativt perspektiv. Ikke bare forbereder fysisk yoga på en god måte til meditasjon ved å gi kroppen og sinnet ro, men utførelsen av hver enkelt øvelse er også knyttet til fordypelse og konsentrasjon. I hver stilling er det et bestemt kroppsområde, et chakra, som man kan konsentrere på.

Om å bruke albumet Det klassiske yogaprogrammet

Det klassiske yogaprogrammet er ikke for nybegynnere. Som første innføring i yoga egner albumet Yoga for kropp og sinn seg bedre. Vær forsiktig med de store klassiske yogastillingene – ikke vær voldsom, brå eller utålmodig. Du har selv ansvaret for å jobbe med øvelsene på en forsvarlig måte.

Dette albumet med Det klassiske yogaprogrammet er både for innlæring av øvelsene og for en mer avansert bruk. Skal du lære øvelsene, lytter du flere ganger til sporet med tips om hvordan du kan tilpasse stillingene om det er nødvendig.

Du kan velge å overhøre instruksjonene om konsentrasjon på chakraene og tilføye den fordypelsen når du kjenner stillingene bedre og er mer komfortabel i dem.

Har du bruk for å gå ut av noen av stillingene før instruksjonen sier det, gjør du bare det og er i ro til neste øvelse begynner. På den måten avbryter du ikke yogaforløpet.

Når du er blitt kjent med øvelsene, trenger du ikke følge instruksjonene om hvordan du går inn i hver stilling. Det gjør du selv, finner roen og konsentrerer på kroppsområdet / chakraet sammen med instruksjonen.

Instruktørerne

PeoPer Peo Olsen

er født i København i 1948, yogalærer siden 1973, i Norge siden 1976. Sammen med sin kone, Parvati Farestveit, har han utdannet et stort antall yogalærere i Norge. Har designet Rhino Horn / Nesehorn som selges i store deler av Europa, i deler av Asia og Nord- og Sør-Amerika.

Parvati FarestveitParvati Kari Farestveit

Parvati er født i 1951 på Voss. Jobbet som fysioterapeut i Tyskland, Sveits og Norge før hun begynte som fulltids yogalærer i 1980. Parvati har opparbeidet en unik kompetanse i undervisning i Yoga for gravide og har videreutdannet andre yogalærere innen dette spesialfeltet. Parvati har sammen med yogalærer Leela G Hansen skrevet bok om yoga for gravide: «Frihet i fødselen – Yoga for deg og ditt ufødte barn».

Peo’s 10 Short Relaxation Techniques

The double album Peo’s 10 Short Relaxation Techniques is for digital downloading from this shop. The album is presenting oral instructions in techniques for creating a relaxed state of body and mind. It is not soothing music, but direct instructions in what to do with your awareness to create a relaxed state of body and mind. The approach is indirect; you do not imagine the relaxed state through suggestive techniques or fantasy; you direct your attention in ways that open up for a spontaneous state of relaxation. This is not New Age; it is Old Age.

Read more about "Peo's 10 Short Relaxation Techniques"

Yoga nidraRelaxation and Yoga

Yoga is a rich tradition of many different techniques for influencing your body and mind. Some yoga traditions focus merely on the physical exercises, in yoga called Asanas. The whole yoga, though, involves so much more. You have cleansing processes (like nasal cleansing with Rhino Horn), breathing exercises, energy exercises, relaxation exercises, concentration and meditation practices.

Relaxation exercises are mental techniques creating deep calmness and wakefulness. The mind tends to attach itself to the senses and the inner churning of thoughts. This attachment blocks the possibility of deep calmness. How can you make the mind let go of the attachment and find a good relaxed state? It is often expected to happen through control, but that method is not likely to succeed. Your willpower will never overrule the subconscious mind. In these relaxation exercises, you choose other strategies to get to the relaxed state. Among other techniques, you may use concentration on your body or your spontaneous breathing. You also take into account that concentration is not easily established. The first step, therefore, is to accept your mind’s need to move through automatic processes of thoughts, inner pictures, moods and emotions. You may experience your mind’s occupation from a different perspective and learn that, paradoxically, disturbing thoughts, etc. are not blocking the relaxed state, but are more likely to be assisting the process.

During the instructions in these relaxation practices, you will encounter periods of silence intended for practising the instructions.

PeoPer Peo Olsen is born in Copenhagen, Denmark, in 1948. He has been a yoga teacher since 1973, from 1976 in Oslo, Norway. Together with his wife, Parvati K. Farestveit, he has educated a large number of yoga teachers in Norway. Peo has designed the Neti pot Rhino Horn, a medical device for nasal cleansing, sold in many countries in Europe and America and some countries in Asia.

See more at www.yogaprosess.com.

About Streaming and Downloading
 
About Streaming and Downloading

When you register your purchase with an account in our web shop, you will always have the possibility of streaming the sound files directly from your account without the need of downloading them. Because Apple is not open to any other approach than their own, it is not possible to download the digital sound files directly to your iPhone or iPad. You will have to download to a PC / Mac and import the files into your iTunes folder. Then you may synchronise your PC / Mac with you iPhone / iPad.

 

Handlekurv